Mitjançant un tractament per immersió dins una solució d´hidròxid sòdic (sosa càustica), o bé d’una solució composta per diferenents àcids, aconseguim un atac superficial de la peça d´alumini, que permet l’eliminació d’impureses, taques i contaminants de la pròpia superfície.

Es pot eliminar l’anoditzat d’una peça d’alumini?

En general, el decapatge se sol utilitzar com a pre-tractament de neteja de la superfície de l’alumini anterior al procés de anoditzat. Ara bé, aquest mateix atac superficial serveix per eliminar la capa anòdica d’una peça d’alumini. De fet, s’ha d’eliminar l’anoditzat existent sempre abans de tornar a processar un nou tractament de anoditzat. Hi ha la possibilitat tant d’desanodizar un tractament natural com un acolorit.

El desanoditzat modifica la superfície de l’alumini base?

Tenint en compte que per aconseguir un desanoditzat uniforme s’ha d’eliminar la totalitat de la capa anòdica, l’alumini base rebrà també part de l’atac, pel que pot variar la mesura de la peça, arribant a superar en molts casos la tolerància màxima inicial. A més, el resultat final rugós de la superfície de l’alumini un cop desanoditzat, desaconsella utilitzar aquest procés per acabats finals brillant, ja que serà necessari un tractament mecànic de polit posterior per garantir una superfície plana i, per tant, un acabat brillant.

Influeix el gruix de la capa anòdica existent en el desanoditzat?

Com més gran sigui el gruix de la capa anòdica a eliminar, major haurà de ser l’atac de desanoditzat, pel que correrem més perill de superar la tolerància de mesures inicial de la peça. I a més, el resultat final serà més rugós com més gran sigui la capa anòdica a eliminar.