Els pretractaments mecànics anteriors a l’anoditzat d’alumini.

Un pretractament mecànic anterior al Anodizado d’alumini és aquell procés modificador de la superfície de l’alumini base dirigit principalment, o bé a eliminar possibles defectes que, un cop realitzat el procés de anoditzat, no haurien desaparegut pel mateix tractament químic, o bé purament amb finalitat estètica, amb diferents acabats segons el tractament mecànic rebut. Quins…