Segons les especificacions finals de la peça d’alumini, el gruix de la capa anòdica pot mesurar entre 5 i 20 micres (µm), de les quals es considera, segons el criteri generalitzat, que aproximadament un terç del gruix total incrementa la mida de la peça per cadascuna de les superfícies a tractar.

Els dos terços restants de la capa anòdica es creen a l’interior de l’alumini base, pel que no incrementen la mida de la peça tractada.

Si com exemple tractem una platina d’alumini de 10 mm de gruix, amb un gruix de la capa anòdica de 10 micres (µm), la mesura de la peça incrementarà en 3,33 micres (un terç) per cadascuna de les superfícies tractades, per tant la mesura final de la platina serà de 10,00666 mm.

La tolerància de mesures en el procés d'anoditzat de l'alumini. Francisco Fuertes SA, Anoditzat d'alumini.

Quin és el paràmetre que més influeix a la modificació de les mides de la peça d’alumini anoditzada?

Segons la tolerància de mesura permesa pel client, caldrà tenir en compte el pretractament aplicat a la peça a tractar.

Si bé el gruix de la capa anòdica modifica les mides de la peça, ho fa només en ben poques micres. Són els  pretractaments del procés d’anoditzat els que realment modifiquen aquestes mides de forma considerable.

Un dels casos que més caldrà tenir en compte és la tolerància permesa pels forats roscats, ja que un atac excessiu pot provocar un pas de rosca superior al calculat inicialment, donant lloc a un desajustament en la fixació del cargol programat. Són especialment crítiques les cotes amb toleràncies H7.

La solució més utilitzada en aquests casos és la utilització de taps de PVC, polipropilè, silicona o niló per no permetre el contacte químic amb la zona que es vol mantenir amb les mesures exactes.

Tots els acabats provoquen la mateixa pèrdua de mesures?

No tots els pretractaments químics redueixen les mesures de la mateixa manera.
Tenint en compte la possible variabilitat de pèrdua de mesures depenent del tipus d’alumini i paràmetres de l’atac químic, els pretractaments redueixen les mides de la peça a tractar de la següent manera (com a orientació per a un aliatge 6063 T5):

Mat: l’atac alcalí amb sosa càustica pot arribar a reduir la mesura unes 20 o 30 centèsimes de mil·límetre per cara.
Brillantor Química: l’atac àcid per donar l’aspecte de brillantor pot arribar a reduir la mesura unes 20 o 30 centèsimes de mil·límetre per cara.
Brillantor Electrolítica: l’atac àcid juntament amb el tractament electrolític per oferir la màxima brillantor possible, pot arribar a reduir la mesura unes 5 o 10 centèsimes de mil·límetre per cara.
Desanoditzat mitjançant decapat: Pot reduir la mesura de manera molt variable en funció del tipus d’anoditzat amb què va ser tractat anteriorment.