El Decapatge i Desanoditzat de l’Alumini

Mitjançant un tractament per immersió dins una solució d´hidròxid sòdic (sosa càustica), o bé d’una solució composta per diferenents àcids, aconseguim un atac superficial de la peça d´alumini, que permet l’eliminació d’impureses, taques i contaminants de la pròpia superfície. Es pot eliminar l’anoditzat d’una peça d’alumini? En general, el decapatge se sol utilitzar com a…

Els acabats brillant i mat en l’anoditzat d’alumini

Tant l´acabat brillant com el mat s’aconsegueixen mitjançant un tractament previ a l´anoditzat que consisteix en un atac químic de la superfície de l´alumini. Aquests pre-tractaments no protetgeixen l´alumini de l´oxidació, només modifiquen l´aspecte de la superfície segons l´acabat desitjat. L’atac alcalí mitjançant una solució de sosa càustica modifica la superfície de l’alumini, amb resultat…