L’Alumini és el metall més important dels catalogats com a no ferris, i un dels més importants dels metalls en general, amb aplicacions en un gran ventall de sectors com l’aeronàutica, electrònica, embalatge, arquitectura, automoció, transport, il·luminació, decoració, …i fins-i-tot com a material de blindatge de la indústria militar.

Això és degut a les diverses característiques que li dónen ventatge davant d’altres metalls i materials, de les que podem destacar les següents:

  • Metall lleuger, degut a la seva baixa densitat.
  • Bones propietats mecàniques com la resistència, ductibilitat i mal.leabilitat, aconseguides per la seva capacitat de formació d´aliatges específics.
  • Múltiples possibilitats de conformació com l´extrusió, mecanitzat, repulsat, estampació en calent i en fred, embotició, laminació, fundició, …
  • Bon conductor elèctric, però amb la possibilitat de formar una capa superficial altament dielèctrica mitjançant l´anoditzat.
  • Major resistència natural a la corrosió que d´altres metalls.
  • Diferents possibilitats d´acabats superficials que el fan atractiu des del punt de vista decoratiu.

Un tractament que juga un paper molt important dins les diferents tècniques dels acabats de l’alumini és l’anoditzat, tant per la qualitat de l’acabat com per l’abast de les seves aplicacions a l’indústria. La capa de protecció obtinguda presenta una gran resistència a la corrosió, formant una base excel.lent per retindre pigments de coloració, permetent així aconseguir acabats amb colors atractius, sempre mostrant el noble aspecte de l’alumini base.