Els sectors d´aplicació de l´anoditzat són, en general, tots aquells sectors on pugui anar dirigida l´utilització de l´Alumini metall.

Amb el pas dels temps, i degut principalment a la investigació de nous processos industrials, l´alumini està incrementant el seu ventall de possibilitats d´utilització, acompanyat generalment del tractament d´anoditzat.

Els sectors més demandants de l´alumini anoditzat són:

Automoció

Una gran part de les peces de l´automòbil ja es troben fabricades en alumini degut al seu coeficient de resistència en front de la densitat del metall, i per tant, al seu reduït pes.

L´utilització de l´alumini a l´automoció està arribant, inclús, a la fabricació de la planxa exterior degut a la seva resistència a la corrosió i al desenvolupament de nous aliatges d´extrema duresa.

El clar objectiu és arribar a fabricar el màxim número possible de peces de l´automòbil en alumini, i així reduir el seu pes, permetent un important estalvi en combustible.

L´anoditzat permet a l´alumini superar els rigorosos nivells de qualitat demandats pel sector de l´automoció.

Aeronàutica

Les mateixes característiques tècniques que aconsellen l´utilització de l´alumini anoditzat  en l´automoció són les mateixes que promouen la seva utilització en l´aeronàutica, tot i prenent més rellevància en aquest sector degut a l´influència del pes en la construcció de les aeronaus.

Construcció

Tant a nivells d´aïllament amb l´exterior com a nivells decoratius, l´alumini és d´utilització essencial pels tancaments de la construcció.

L´anoditzat és el tractament superficial que garanteix 100% la durabilitat de l´alumini en contacte amb l´exterior.

Decoració i iluminació

Actualment l´alumini anoditzat forma part generalitzada de la decoració d´interiors, tant del bany i dels seus complements i mampares com de la il.luminació, mobiliari, escales, etc…

La il.luminació com a element del mobiliari urbà és també un gran demandant d´alumini anoditzat.

Maquinària

El disseny de fabricació de qualsevol tipus de màquina es basa actualment, en gran part, en l´alumini.

L´anoditzat és el millor tractament superficial en front de la corrosió per productes industrials i l´abrasió per fricció d´altres materials, a més d´oferir un aspecte inigualable, inclús per l´utilització pels colors corporatius.

Productes industrials i electrònics

L´alumini anoditzat és cada cop més utilitzat per la fabricació de qualsevol producte industrial, electrònic o de consum.