L´empresa AFV INICIA, SL es va constituir com a societat mercantil  limitada a la ciutat de Barcelona el 13 de juny de 2.016, segons escriptura fundacional atorgada davant el notari Sr. Pablo Pleguezuelos Merino, amb protocol número 503.

La societat és inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 45452, Foli 48, Full B-488244 Inscripció 1ª.

La denominació de la companyia és AFV INICIA, SL, sense haver-se modificat des de la seva fundació.

El domicili social és localitzat a 08150-PARETS DEL VALLÈS, BARCELONA, al Polígon Industrial CAN VOLART, carrer Garbí, 18 Nau 7.

Correspon a l´empresa el N.I.F. B66800889 i el número de patronal de la Seguretat Social 08/2025563-35

Els estatuts socials estableixen que l´empresa es va constituir per temps indefinit.

L’objecte social de l´entitat es delimita en l´article 2 dels estatuts, i diu literalment que és: “L’anoditzat i la resta de tractaments superficials sobre l´alumini i d´altres metalls, excepte les activitats econòmiques relacionades amb els sectors de la fargància, maquillatge, cosmètics, farmacèutics i aerosols; i la seva comercialització”

El règim d´administració que governa l´empresa és el d´un administrador únic, exercint el càrrec el Sr. Josep Valls i Balagué, per un període indefinit.

El capital social subscrit i desemborsat és de 3.000 € (Tres mil euros), format per 3.000 participacions socials d´1,00 euro per participació.