El Decapatge i Desanoditzat de l’Alumini

Mitjançant un tractament per immersió dins una solució d´hidròxid sòdic (sosa càustica), o bé d’una solució composta per diferenents àcids, aconseguim un atac superficial de la peça d´alumini, que permet l’eliminació d’impureses, taques i contaminants de la pròpia superfície. Es pot eliminar l’anoditzat d’una peça d’alumini? En general, el decapatge se sol utilitzar com a…