1953

Una àmplia experiència de més de 60 anys avala l´evolució de la nostra empresa, creada per Francisco Fuertes Dominguez, que va començar a treballar al sector a l´any 1953 com a aprenent i empleat d´una empresa d´anoditzat d´alumini.

1968

Francisco Fuertes es llança a l´ambiciosa aventura del treball autònom, iniciant l´embrió del què actualment és una companyia tecnològicament avançada i estructuralment moderna. Majoritàriament es dedica a sectors com les Instal.lacions Comercials, Accesoris de Bany, Complements per a la Decoració, etc..

1971

Ja va ésser des dels seus començaments, l´especialitat en acabats d´Abrillantat Electrolític la que va empényer a l´empresa a traslladar-se i ampliar les seves instal.lacions al Passatge Masoliver al Poble Nou de Barcelona. Introduim nous sectors com la Il.luminació d´Interiors i Exteriors, Industrial i Maquinària.

1982

La major importància que adquireix el tractament de l´anoditzat en relació a la protecció tècnica més que tan sols la pura decoració, fa que les vendes de la nostra empresa es consolidin suficientment com per convertir la personalitat jurídica en societat anònima, i adequar l´estructura de l´empresa a les noves necessitats del mercat.

1985

La nova demanda del mercat, recolzada amb les instal.lacions que la nova tecnologia oferia per garantir un correcte tractament mediambiental, ens condueix a oferir, des de mitjans dels anys 80, l´acabat del Pulit i Abrillantat Químic que, a més de l´Electrolític, s´ha convertit en un dels pilars de la nostra activitat.

1998

Seguint amb la política expansionista de l´empresa, i superant un cop més el repte imposat per les noves demandes del mercat, a l´abril de 1998 inaugurem la nova planta d´anoditzat a Parets del Vallès (Barcelona) amb la finalitat d´oferir als nostres clients un increment de producció, juntament amb una millora substancial del control de qualitat, fets que ens permeten accedir a nous mercats altament tecnològics i demandants de garantia de servei, així com, entre d´altres, el sector de l´automoció.

2002

Després de la gran acollida del mercat, ampliem les nostres instal.lacions de Parets del Vallès, duplicant els metres quadrats disponibles per la planta de producció, passant als 2.000 metres quadrats utilizats.

2005

La situació cojuntural del mercat aconsella l´adquisició d´una societat, també dedicada a l´anoditzat de l´alumini, denominada Aluform, SL, amb especialització en l´acabat brillant de perfils dedicats al bany i decoració. L´absorció d´aquesta societat ens aporta un gran valor afegit recolzat pel coneixement d´un equip humà altament qualificat.

2009

Un cop finalitzats els anys amb forta demanda, arriba el moment d´ajustar l´estructura, traslladant les nostres instal.lacions de Poble Nou de Barcelona per agrupar-nos a la planta de producció de Parets del Vallès.

2013

Per fi superats els pitjors anys de la gran recessió econòmica, projectem els nostres recursos cap a una nova etapa de creixement amb la major de les nostres il.lusions, i amb el nostres esforços dedicats a l´utilització de les noves tecnologies de l´informació  com a eina de suport als nostres clients.

2018

L´evolució cap a una nova estructura amb l´acord i incorporació de Josep Valls, profesional dedicat durant tota la seva vida al sector, ens permet seguir anoditzant al més alt nivel de qualitat, incorporant nous acabats tant tècnics com decoratius, però ara Certificats en el Sistema de Gestió de la Qualitat conforme als requisits de la Norma ISO9001:2015.

50 ANYS ANODITZANT. El futur a les nostres mans.