Comportament de l’Anoditzat enfront a diferents Aliatges d´Alumini:

L’aliatge de l´alumini base és determinant pel resultat final de l’anoditzat, tant a nivell de protecció com de l’aspecte visual.

Basant-nos en la nostra experiència presentem la següent taula d’aliatges d’alumini i el seu comportament enfront del corresponent anoditzat.

Cal utilitzar aquesta taula com a consell d’utilització, i mai com a base exacta del comportament de l’anoditzat. Existeixen altres variables que poden influir en l’aspecte final de l’anoditzat, com poden ser els tractaments tèrmics, sistemes de refredament, ambient del magatzem de l’alumini en brut anterior a l’anoditzat, etc…

ALIATGE COMPORTAMENT
Referència Descripció Protecció Decoratiu Mat Decoratiu Brillant
1050 Alumini Pur 99,5 % Molt Bo Dolent Dolent
1085 Alumini Pur 99,0 % Molt Bo Bo Molt Bo
1090 Alumini Pur – Bicapa Molt Bo Dolent Molt Bo
1200 Alumini Pur 99,0 % Molt Bo Bo Bo
2011 Alumini – Coure Bo Dolent Dolent
2014 Alumini – Coure Regular Dolent Dolent
2017 Alumini – Coure Regular Regular Regular
2024 Alumini – Coure Regular Dolent Dolent
3003 Alumini – Manganès Molt Bo Regular Regular
3004 Alumini – Manganès Molt Bo Regular Regular
5005 Alumini – Magnesi Molt Bo Molt Bo Bo
5019 Alumini – Magnesi Molt Bo Dolent Dolent
5052 Alumini – Magnesi Molt Bo Bo Bo
5083 Alumini – Magnesi Molt Bo Regular Regular
5086 Alumini – Magnesi Molt Bo Regular Regular
5154 Alumini – Magnesi Molt Bo Bo Bo
5251 Alumini – Magnesi Molt Bo Bo Bo
5754 Alumini – Magnesi Molt Bo Bo Bo
5784 Alumini – Magnesi Molt Bo Molt Bo Bo
6005 Alumini – Magnesi – Silici Molt Bo Bo Bo
6026 Alumini – Magnesi – Silici Bo Bo Bo
6060 Alumini – Magnesi – Silici Molt Bo Molt Bo Molt Bo
6061 Alumini – Magnesi – Silici Molt Bo Regular Regular
6063 Alumini – Magnesi – Silici Molt Bo Molt Bo Molt Bo
6082 Alumini – Magnesi – Silici Molt Bo Regular Regular
6101 Alumini – Magnesi – Silici Molt Bo Regular Regular
6401 Alumini – Magnesi – Silici Molt Bo Bo Molt Bo
6463 Alumini – Magnesi – Silici Molt Bo Bo Molt Bo
7020 Alumini – Zinc Bo Regular Regular
7075 Alumini – Zinc Bo Regular Regular
7022 Alumini – Zinc Bo Dolent Dolent