Inscripció al Registre d´Establiments Industrials de Catalunya amb Núm. REIC 08/158.601

 • Compliment de les Normes ISO següents (incloses en la anteriorment anomenada EN 12373):
  • ISO 7599:2010 – Anodització d´alumini i els seus aliatges. EN 12373-1:2001 Especificacions generals per recobriments d´oxidació anòdica sobrecalumini.
  • ISO 2106 – Anodizado del aluminio y sus aleaciones. EN 12373-2:1998 Determinació de la massa per unitat de superfície (densitat superficial) dels recobriments anòdics d´òxid. Mètode gravimètric.
  • ISO 2143:2010 – Anodització d´alumini i els seus aliatges. EN 12373-4:1998 Estimació de la pèrdua de poder absorbent dels recobriments anòdics després del segellat. Assaig de la gota colorant tractament àcid previ.
  • ISO 2360:2003 – Recobriments no conductors sobre materials base conductors no magnètics. Medició del gruix. Mètode per corrents induïts sensibles a la variació d´amplitud.
 • – Compliment de les especificacions de la normativa següent:
  • MILITARY SPECIFICATION – Anodic coatings for aluminum and aluminum alloys.MIL-A-8625F Type II – Sulfuric acid anodizing, conventional coatings produced from sulfuric acid bath.
ISO-ffuertes