Les principals característiques de l’anoditzat són:

  • Protecció contra la corrosió de l’alumini base
  • Protecció contra el desgast per fricció
  • Aïllament Elèctric
  • Disipació Tèrmica
  • Aspecte metàl·lic de l’alumini base
  • Aspecte uniforme de la superfície de l’alumini base
  • Coloració uniforme de la superfície de l’alumini base
  • Possibilitat d’aplicació de múltiples colors
  • Respectuós amb el medi ambient. Permet al 100% el reciclatge de l’alumini.