Política de Qualitat

AFV INICIA, SL té com a objectiu principal l’anoditzat de peces d’alumini per satisfer els requisits i les expectatives dels clients i les parts interessades amb què interactua, assegurant així l’èxit a curt i llarg termini de l’empresa.

Per això estableix, declara i assumeix els principis següents:

  1. La qualitat final del producte lliurat al client és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció, detecció, correcció i millora continua durant tots els processos de fabricació.
  2. Complir tots els requisits aplicables
  3. Les exigències dels nostres clients seran transmeses de forma objectiva i eficaç pels responsables de qualitat.
  4. La qualitat és un objectiu comú de totes les àrees de l´empresa.
  5. L’aplicació d´aquesta política exigeix la integració activa de tot l´equip humà de l´empresa.
  6. La disposición de capacidad en los procesos de fabricación es esencial para obtener una satisfacción de los clientes.
  7. La Direcció de AFV INICIA, SL manté com a compromís permanent l’agilitat i l’encert de la gestió. Per aconseguir-ho, totes les unitats organitzatives han d´aconseguir l´eficiència de les seves funcions mitjançant la millora contínua.
  8. AFV INICIA, SL té com a prioritat el compliment dels terminis de lliurament gràcies a una gestió flexible i eficient.
  9. AFV INICIA, SL fonamenta l’èxit del seu sistema de qualitat en el manteniment adequat dels equips i infraestructures i en la formació contínua del personal.

Rev.1 15/06/2018

Juny 2018

Josep Valls

Gerent