NORMATIVA REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

 

De conformitat amb l´aplicació del Reglament Europeu “REACH” Nº 1907/2006 relatiu al Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de Substàncies Químiques, que va entrar en vigor l´1 de juny de 2007, ens dirigim a vostès com a clients de la nostra empresa amb la finalitat de donar-vos informació de com estem afrontant l´aplicació del Reglament.

La nostra afectació pel Reglament REACH és a nivell d´usuari intermig, ja que no som fabricants ni importadors de substàncies ni preparats.

A través d´aquest document també us voldríem comunicar les dades de contacte de la persona responsable REACH:

Nom:                      MONICA VEGUILLAS

Càrrec:                   Administració

Telèfon:                  935 621 186

Correu electrònic:  monicavo@afvinicia.com

 

En el nostre paper d´usuari intermedi de substàncies i de conformitat amb les nostres obligacions en front del REACH, ens hem posat en contacte amb els nostres proveïdors de substàncies i preparats de productes químics, amb la finalitat que ens comuniquin si procediran al seu registre

Així mateix ens hem posat en contacte amb els nostres proveïdors per fer-los-hi arribar la següent informació:

 

  • Usos industrials de les seves substàncies i preparats, inclosos els que ens tramiten altres usuaris intermedis (industrials i/o professionals) posteriors a la cadena de subministre.
  • Informació d´interés per a la preparació de l´expedient del Registre.
  • Mesures de gestió en relació als usos propostos.
  • Possibles escenaris d´exposició a desenvolupar, en funció de l´ús, tipus/quantitat de substància utilitzada.

Esperem haver sigut d´ajuda amb la informació facilitada sobre el nostre paper en front del REACH, i quedem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte que us pugui aparèixer.

Atentament,

La direcció.

Demani el seu document de compliment amb REACH

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.