NORMATIVA REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

 

De conformitat amb l´aplicació del Reglament Europeu “REACH” Nº 1907/2006 relatiu al Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de Substàncies Químiques, que va entrar en vigor l´1 de juny de 2007, ens dirigim a vostès com a clients de la nostra empresa amb la finalitat de donar-vos informació de com estem afrontant l´aplicació del Reglament.

La nostra afectació pel Reglament REACH és a nivell d´usuari intermig, ja que no som fabricants ni importadors de substàncies ni preparats.

A través d´aquest document també us voldríem comunicar les dades de contacte de la persona responsable REACH:

Nom:                      MONICA VEGUILLAS

Càrrec:                   Administració

Telèfon:                  935 621 186

Correu electrònic:  monicavo@afvinicia.com

 

En el nostre paper d´usuari intermedi de substàncies i de conformitat amb les nostres obligacions en front del REACH, ens hem posat en contacte amb els nostres proveïdors de substàncies i preparats de productes químics, amb la finalitat que ens comuniquin si procediran al seu registre

Així mateix ens hem posat en contacte amb els nostres proveïdors per fer-los-hi arribar la següent informació:

 

  • Usos industrials de les seves substàncies i preparats, inclosos els que ens tramiten altres usuaris intermedis (industrials i/o professionals) posteriors a la cadena de subministre.
  • Informació d´interés per a la preparació de l´expedient del Registre.
  • Mesures de gestió en relació als usos propostos.
  • Possibles escenaris d´exposició a desenvolupar, en funció de l´ús, tipus/quantitat de substància utilitzada.

Esperem haver sigut d´ajuda amb la informació facilitada sobre el nostre paper en front del REACH, i quedem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte que us pugui aparèixer.

Atentament,

La direcció.

Demani el seu document de compliment amb REACH

captcha