La Directiva Europea 2002/95/CE té com a objetiu la restricció de certes substancies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.

Les substàncies controlades per aquesta Directiva són:

  • Plom
  • Mercuri
  • Cadmi
  • Crom VI (Crom hexavalent)
  • PBB y PBDE, utilitzats a la fabricació d’alguns plàstics.

La nostra empresa compleix estrictament la directiva RoHS ja que cap dels elements citats no forma part ni de l’acabat final ni de cap de les substàncies utilitzades en el procés d’anoditzat.

Demani el seu document de compliment amb RoHS

captcha